สถานภาพและความพอใจในการทำงานของข้าราชการสายบริการทางวิชาการและสายธุรการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /

โสภัณ หาสิตะพันธุ์

No Cover Image
Main Author: โสภัณ หาสิตะพันธุ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2528
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--สงขลา, 2528.
Subjects: ความพอใจในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information