ทวิสมโภช วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา มหารัชมงคลสมัย ในรัชกาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 /

ธงทอง จันทรางศุ

No Cover Image
Other Authors: ธงทอง จันทรางศุ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ท183 2533
Copy 1
Available