9 พระมหากษัตริย์ไทยครองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี /

ประกอบ ไชประการ, ประยุทธ สิทธิพันธุ์, ผู้แต่งร่วม, สมบูรณ์ คนฉลาด, ผู้แต่งร่วม

No Cover Image
Main Author: ประกอบ โชประการ
Other Authors: ประยุทธ สิทธิพันธุ์, สมบูรณ์ คนฉลาด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : น.ส.พ.รวมข่าว, 2525
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กษัตริย์และผู้ครองนคร
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS571 ป171ก 2525
Copy 1
Available