การใช้ดักแด้ไหมป่นและไส้ไก่ป่นทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ /

ประเสริฐ ไชยมิ่ง

Main Author: ประเสริฐ ไชยมิ่ง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2539
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
Subjects: ปลาดุก -- อาหาร
ปลาดุก -- การเลี้ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SH167.C35 ป413ก
Copy 1
Available