พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์และพระราชวังสนามจันทร์ /

มหาวิทยาลัยศิลปากร, เจ้าของ

Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
พระราชวังสนามจันทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: NA1522 พ326
Copy 1
Available