การศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสงขลา /

สนธยา วิชชุรังษี

No Cover Image
Main Author: สนธยา วิชชุรังษี
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2538
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538.
Subjects: ผู้บริหารโรงเรียน -- การบริหาร
งานวิชาการ
โรงเรียนอาชีวศึกษา -- การบริหาร -- สงขลา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC1047.825.T5 ส191ก
Copy 1
Available