วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวบ้านชุมชนเก้าเส้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา /

ประสิทธิ์ คงธรรม

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ คงธรรม
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2539
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(วิชาเอกไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.
Subjects: การบริโภค -- อาหาร
วัฒนธรรมกับอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับถ่ายสำเนา
Physical Description: 145 แผ่น ; 30 ซม.