วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวบ้านชุมชนเก้าเส้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา /

ประสิทธิ์ คงธรรม

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ คงธรรม
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2539
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(วิชาเอกไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.
Subjects: การบริโภค -- อาหาร
วัฒนธรรมกับอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GN407 ป412ว
Copy 1
Available