อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี /

นุจรี สงวนศักดิ์

No Cover Image
Main Author: นุจรี สงวนศักดิ์
Format: THESIS
Language:
Published: 2539
Thesis Information: ปริญญานินพธ์ (ศศ.ม.(วิชาเอกไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.
Subjects: อาหารในพิธีกรรม -- จีน
อาหารจีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GN407 น723อ
Copy 1
Available