เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ:

เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2535 /

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.S57 ร446ท
Copy 1
Available