รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร = factors afecting community development workers job satisfaction /

นาถเฉลียว ยังนัทวัฒนา

No Cover Image
Main Author: นาถเฉลียว ยังนัทวัฒนา
Other Authors: กรมการพัฒนาชุมชน
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พัฒนากร –– วิจัย
ความพอใจในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1746.Z13 น464ร 2533
Copy 1
Available