พื้นฐานการตลาด = Basic marketing /

จุฑา เทียนไทย

No Cover Image
Main Author: จุฑา เทียนไทย
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information