สาระน่ารู้เริ่อง กระดาษพิมพ์ /

พรทวี พึ่งรัศมี, อรัญ หาญสืบสาย

Main Author: พรทวี พึ่งรัศมี
Other Authors: อรัญ หาญสืบสาย
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กระดาษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TS1080 พ238ส 2533
Copy 1
Available
Copy 2
Available