บทบาท สัมพันธภาพ และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมไทย ของตัวละครพี่และตัวละครน้อง ในบทละครนอกสมัยอยุธยา /

ศิริศักดิ์ ดวงปรีชา

Main Author: ศิรศักดิ์ ดวงปรีชา
Format: THESIS
Language:
Published: 2539
Subjects: ละคร –– ไทย
บทละครไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4207 ศ491บ
Copy 1
Available