การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกุลวิทยา" โดยวิธีสอนแบบเป็นระบบครบวงจรกับวิธีสอนปกติ /

รำพึง ผู้พัฒน์

No Cover Image
Main Author: รำพึง ผู้พัฒน์
Format: THESIS
Language:
Published: 2539
Subjects: วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ –– การเรียนการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ร463ก 2539
Copy 2
Available
Copy 1
Available