การดำเนินตามโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ปี 2536 บ้านโนนชาด ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น /

วุฒิศักดิ์ พลพินิจ

No Cover Image
Main Author: วุฒิศักดิ์ พลพินิจ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2538
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
Subjects: เกษตรกรรม
เกษตรกรรม -- โครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S540.A2 ว870ก
Copy 1
Available