ปัญหาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศของฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

ราชู จันทรศิริ

Main Author: ราชู จันทรศิริ
Format: THESIS
Language:
Published: 2538
Subjects: สารสนเทศศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z674.5.T52 ร436ป
Copy 1
Available