แว่นวรรณกรรม /

ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

Main Author: บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: นวนิยายไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL4205 บ613ว 2539
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4205 บ613ว 2539
Copy 6
Being repaired Quick Book