15 คดีพิสดารของเปาปุ้นจิ้น /

อดุลย์ รัตนมั่นเกษม และ อธิคม สวัสดิญาณ แปลและเรียบเรียง

Other Authors: อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, อธิคม สวัสดิญาณ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), จัดจำหน่าย, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วรรณคดีจีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL2659 ส728
Copy 1
Available