การศึกษาท่ารำจากประติมากรรมรูปพระศิวนาฏราชแบบเขมรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับการประดิษฐ์ท่ารำระบำลพบุรี /

พิษณุ เข็มพิลา

Main Author: พิษณุ เข็มพิลา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
Subjects: การรำ
นาฏศิลป์ -- ไทย
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 พ764ก
Copy 1
Available