การฟ้อนที่สืบเนื่องจากพิธีกรรมที่ปรากฎในภาคอีสาน /

พงษ์ลดา เถินมงคล

Main Author: พงษ์ลดา เถินมงคล
Format: THESIS
Language:
Published: 2539
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
Subjects: การรำ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นาฏศิลป์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 พ161ก
Copy 1
Available