ปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533] ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ /

สุนทร ศรีภิรมย์

Main Author: สุนทร ศรีภิรมย์
Format: THESIS
Language:
Published: 2539
Subjects: โรงเรียนประถมศึกษา –– หลักสูตร
หลักสูตร –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1570 ส789ป
Copy 1
Available