23 ประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ ภาคเหนือ /

เสรี พงศ์พิศ, บรรณาธิการ

Other Authors: เสรี พงศ์พิศ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กองโรงเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RC607.A26 ย318
Copy 1
Available
Copy 2
Available