หลักการบัญชีการจัดการ /

อมรศรี วัชรพิบูลย์

Main Author: อมรศรี วัชรพิบูลย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2539
Subjects: การบัญชี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5657.4 อ289ห
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available