ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเครือข่ายห้องสมุดทางวิชาการในประเทศไทย /

สมพิศ คูศรีพิทักษ์

Main Author: สมพิศ คูศรีพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539
Subjects: ห้องสมุดอัตโนมัติ
เครือข่ายสารสนเทศ
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Z678.9.A5 ส269ร 2539
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available