โครงการพัฒนาอาชีพสตรี /

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรีชนบท
สตรี –– อาชีพ
สตรีกับการพัฒนาชุมชน
พิษณุโลก –– สตรีกับการพัฒนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD6052 น267ค 2537
Copy 1
Available