สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ...จังหวัดแม่ฮ่องสอน =

the...population and honsing consns Changwat Mae Hong Son /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Corporate Author: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
Subjects: การเคหะ -- ไทย
ประชากร -- สถิติ
แม่ฮ่องสอน -- สำมะโนประชากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55.A4M3 ส183ส 2543
Copy 1
Available
Copy 1
Available