เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักสูตรและการสอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /

วารีรัตน์ [ชนกนำชัย] แก้วอุไร

No Cover Image
Main Author: วารีรัตน์ [ชนกนำชัย] แก้วอุไร
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
Format: BOOKS
Language:
Published: พิษณุโลก : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เคมี -- การศึกษาและการสอน
เคมี -- หลักสูตร -- (มัธยมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD40 ว485อ
Copy 2
Available
Copy 1
Available