การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงาน /

สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานการแกไขปัญหาชาวเขา และการกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3.

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานการแก้ไขปัญหาชาวเขาและการกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3.
Format: BOOKS
Language:
Published: พิษณุโลก : สำนักงาน, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การพัฒนาชาวเขา
ชาวเขา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HV3199.T52 ก450
Copy 1
Available