รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นอยู่ของชาวนาในจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีจังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง /

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Corporate Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ชาวชนบท
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ว587ก
Copy 1
Available