ข้อมูลสถิติที่สำคัญรายจังหวัด พ.ศ... /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ข 2539
Copy 3
Available
Copy 4
Available