รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ...ทั่วราชอาณาจักร =

Report of the ... household socio-economic survey whole kingdom /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535
Subjects: ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ-สถิติ
ไทย -- ภาวะสังคม-สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ร 2542
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ร 2537
Copy 4
Available
Copy 11
Available
Copy 1
Available
Copy 12
Available
Copy 1
Available