การวิเคราะห์แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี /

กุศล นาคะชาต, รวีวรรณ ขำพล

No Cover Image
Main Author: กุศล นาคะชาต
Other Authors: รวีวรรณ ขำพล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สำนักวิทยบริการ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การยืมระหว่างห้องสมุด -- ไทย -- (ภาคใต้)
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z713.5.T5 ก729ก 2536
Copy 1
Available