การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งที่ 8 13 -17 กันยายน 2536:

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เล่มที่ 1.

No Cover Image
Corporate Author: การประชุมทางวิชาการเรื่องการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา.
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การศึกษา -- วิจัย
การศึกษา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB1028 ก475ก
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available