การคาดคะเนกำลังคนระดับปริญญา:

รายงานผลการวิจัย /

อัจนา วัฒนานุกิจ, วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์, สุธี นิรัติพันธุ์

No Cover Image
Main Author: อัจนา วัฒนานุกิจ
Other Authors: วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์, สุธี นิรัติพันธุ์, ทบวงมหาวิทยาลัย. โครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมุนษย์
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กำลังคนระดับอุดมศึกษา
แรงงานและตลาดแรงงาน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2371 อ497ก
Copy 2
Available
Copy 1
Available