4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สถาบันวิจัยและพัฒนา -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตกรรรม -- วิจัย
เกษตรศาสตร์
การพัฒนาการเกษตร
ไทย -- เกษตกรรม-วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5K3 ก782ส 2533-2537
Copy 1
Available