การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4:

กฎหมายสิ่งแวดล้อม /

เสมอมาศ ลิ้มจำเรญ ; พรพิมล ธุวสินธุ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Main Author: เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ
Other Authors: พรพิมล ธุวสินธุ์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TD194.6 ส919ก 2537
Copy 1
Available