สตรี ความท้าทายจากปัจจุบันสู่ปี ค.ศ.2000 = Women Challenges to the year 200 /

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

Corporate Author: สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรี -- ภาวะสังคม
ผู้หญิง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1216 ส473ส
Copy 1
Available