75 ปี แห่งความสัมพันธ์ ไทยกับองค์การแรงานระหว่างประเทศ /

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: แรงงานสัมพันธ์
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD7801 ร914จ
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available