การพัฒนาบุคลากรด้วยกลุ่มสร้างสรรค์ความงอกงามทางจิตใจ = Personnel devlopment through growith groups /

ชูชัย สมิทธิไกร

No Cover Image
Main Author: ชูชัย สมิทธิไกร
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5549.2.T5 ช647ก 2538
Copy 1
Available