อนุสัญญาว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ = Convention on the elimination of all forms of discrimination against women /

คณะกรรมการส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส.] สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Corporate Author: สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส.]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรี -- นโยบายของรัฐ
การวางแผนสตรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1227 น473อ
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HQ1227 น473อ
Copy 2
Not available
Copy 3
Not available
Copy 4
Not available