รายงานการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการปีศิลปหัตถกรรมไทย 2531-2532 /

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532
Subjects: ศิลปหัตถกรรมไทย
โครงการปีศิลปหัตถกรรมไทย -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NK1055 ร451 2531-32
Copy 1
Available
Copy 2
Available