รายงานการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการปีศิลปหัตถกรรมไทย 2531-2532 /

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532
Subjects: ศิลปหัตถกรรมไทย
โครงการปีศิลปหัตถกรรมไทย -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!