รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย
วิทยาศาสตร์ -- หลักสูตร-วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 371 หน้า ; 29 ซม