บรรณานุกรมประกอบบรรณนิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว /

รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
Format: REFFERENCE
Language:
Published: นนทบุรี : สำนัก, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2436-2484 -- บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: Z8464.49 บ165 2532
Copy 1
Available