โครงการน้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง...ความเขียวของอีสานเขียว... /

สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

No Cover Image
Corporate Author: สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โครงการอีสานเขียว
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ค961
Copy 4
Available
Copy 1
Available