ประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ... = Key statistics of Thailand... /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Corporate Author: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535
Subjects: สถิติ -- รายงาน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ป 2542
Copy 10
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 11
Available
Copy 1
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HA4600.55 ส183ป 2550
Copy 1
Available