100 ปี มหาดไทย /

กระทรวงมหาดไทย

Corporate Author: กระทรวงมหาดไทย
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริวัฒนาการพิมพ์, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: กระทรวงมหาดไทย
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบนาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1746.Z3มท ม234ห 2535
Copy 1
Available