50 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 1 กันยายน 2533 /

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย

Corporate Author: กระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Series: เอกสารวิชาการลำดับที่
Subjects: กระทรวงมหาดไทย. –– กรมประชาสงเคราะห์ –– ผลงาน
สังคมสงเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1746.Z3 ม234ห 2533
Copy 1
Available