« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2537 : ขอนแก่น]. (2537). การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19-20 สิงหาคม 2537 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น] (พิมพ์ครั้งที่ 1.). ขอนแก่น: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

MLA Citation

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2537 : ขอนแก่น]. การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [19-20 สิงหาคม 2537 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น]. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.